Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΜΑΙΟΣ 2020 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΣΠ

Επισυνάπτονται αρχεία pdf με αναλυτικές πληροφορίες ανά ακίνητο 

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr