Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Λεπτομερειες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 98ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 98ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr