Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΕ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΕ' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

Λεπτομερειες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 97ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 97ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

Λεπτομερειες

Προκήρυξη διαγωνισμού εικαστικών τεχνών 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού εικαστικών τεχνών 2018

Λεπτομερειες

Προκήρυξη 96ου Καλοκαιρινείου Διαγωνισμού

Προκήρυξη 96ου Καλοκαιρινείου Διαγωνισμού

Λεπτομερειες

Προκήρυξη ΛΔ΄ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη ΛΔ΄ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Λεπτομερειες

Προκύρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής και αγιογραφίας 2016

Προκύρυξη διαγωνισμού ζωγραφικής και αγιογραφίας 2016

Λεπτομερειες

Προκήρυξη 94ου Θεατρικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη 94ου Θεατρικού Διαγωνισμού

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr