Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΜΟΣ ΛΓ’

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΜΟΣ ΛΓ’

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 21-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989 Πρακτικά ΤΟΜΟΣ ΛΒ'

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 21-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989 Πρακτικά ΤΟΜΟΣ ΛΒ'

Λεπτομερειες

"ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΜΟΣ ΝΔ'

"ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΜΟΣ ΝΔ'

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ“ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΝΣΤ'

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ“ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΝΣΤ'

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr