Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Καθηγητής Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος (06/04/2021)

Ο πρόεδρος του Φ. Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ καθηγητής κος Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος μιλάει για την επέτειο των 80 ετών από την ημέρα της εισόδου των Ναζί στη Θεσσαλονίκη.

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr