Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

κ. Μάκης Φωκάς (28/04/2021)

Διαδικτυακή διάλεξη του κ. Μάκη Φωκά, Σύμβουλο Διοίκησης BCA College, Επιτετραμμένο Μέλος Δ.Σ. Φίλαιος με θέμα "Ελιά και πολιτισμός".

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr