Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

κ. Παναγιώτης Ζαΐμης - κ. Γεώργιος Γραμματίκας (05/05/2021)

Κύκλος σεμιναριακών διαλέξεων του ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ σε συνεργασία με τον Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων των Αγωνιστών του 1821 (ΠΟΑΑ).

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος Πρόεδρος Φ.Σ.Π., Καθηγητής Πανεπιστημίου.

Ομιλητές:

κ. Παναγιώτης Ζαΐμης, μέλος ΠΟΑΑ με θέμα "Τα προ της 25ης Μαρτίου συμβάντα εν Ελλάδι και στο εξωτερικό".

κ. Γεώργιος Γραμματίκας Μέλος του ΠΟΑΑ με θέμα "Καποδίστριας".

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr