Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

κ. Αθανάσιος Φωτόπουλος - κ. Κωνσταντίνος Χολέβας (19/05/2021)

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος Πρόεδρος Φ.Σ.Π., Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ομιλητές:

κ. Αθανάσιος Φωτόπουλος Πρώην καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: "Η συμβολή των Προεστών της Πελοποννήσου στην έκρηξη της Επανάστασης του 1821".

κ. Κωνσταντίνος Χολέβας Πολιτικός Επιστήμων-Συγγραφεύς με θέμα: "Η συμβολή της εκκλησίας στην Επανάσταση".

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr