Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

κ. Μάκης Φωκάς (09/06/2021)

Διαδικτυακή ομιλία του κ. Μάκη Φωκά - Σύμβουλος Διοίκησης BCA College, Επιτετραμμένο Μέλος Δ.Σ. Φίλαιος, Γεν. Γραμματεύς Φ.Σ.Π. με θέμα: "Η ιστορία της ρητορικής και η τέχνη του ομιλείν".

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr