Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Από 1ης Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν αποφάσεως της Εφορείας του ΦΣΠ, το ελάχιστο μίσθωμα ανά χώρο του κτιρίου της Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, καθορίζεται ως εξής:

·Ελάχιστο μίσθωμα της Κεντρικής αιθούσης 800€ + ΦΠΑ

·Ελάχιστο μίσθωμα της αιθούσης ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 300€ + ΦΠΑ

·Ελάχιστο μίσθωμα φουαγιέ 300€ + ΦΠΑ.

Η χρήση κυλικείου στο φουαγιέ, κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

·Ελάχιστο μίσθωμα αιθούσης 3ου ορόφου για εκθέσεις διαρκείας μέχρι 5 ημέρες €1.000 + €100 για κάθε πρόσθετη ημέρα (πλέον ΦΠΑ). Για ημερήσια χρήση €500 (πλέον ΦΠΑ). Για λοιπές δραστηριότητες, κατόπιν συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεως στην Κεντρική αίθουσα και στην αίθουσα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ , η χρήση πιάνου ή άλλου οργάνου ιδιοκτησίας του ΦΣΠ, €50 + ΦΠΑ

·Για τη χρήση των ηχητικών εγκαταστάσεων του ΦΣΠ, και συστημάτων φωτισμού €50 έως €200 (πλέον ΦΠΑ), κατόπιν συμφωνίας.

·τα ανωτέρω ποσά για την Κεντρική αίθουσα και την αίθουσα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ περιλαμβάνουν και μια δοκιμή σε κατάλληλες ώρες κατόπιν συνεννοήσεως. Διάρκεια δοκιμής, όχι πέραν των 3 ωρών. Για πρόσθετες δοκιμές, κατόπιν συμφωνίας της ώρας & ημέρας, για την Κεντρική Αίθουσα €200 + ΦΠΑ και για την αίθουσα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ €75 + ΦΠΑ .

Αιτήσεις για την μίσθωση οποιασδήποτε αιθούσης πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αποστολή email στον events@lsparnas.gr Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πληροφοριακά στοιχεία για την εκδήλωση και τους συντελεστές.

Η απόφαση της αρμοδίου επιτροπής του ΦΣΠ θα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Σε περίπτωση συμφωνίας θα καταβάλλεται από τον μισθωτή το ποσό της συμφωνηθείσης προκαταβολής και συγχρόνως θα υπογράφεται σχετική σύμβαση η οποία θα καλύπτει τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας.

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr