Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 98ου ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019

Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς προκηρύσσει τὸν 98ο Θεατρικὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὸ ἔτος 2019. Ὁ διαγωνισμὸς ἀπευθύνεται σὲ ὅσους γράφουν θεατρικὰ ἔργα στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἀνεξαρτήτως τόπου διαμονῆς, ἐθνικότητας καὶ ἡλικίας.

Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυνάπτόμενο αρχείο Pdf. 

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr