Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΣΠ

Επισυνάπτονται αρχεία pdf με αναλυτικές πληροφορίες ανά ακίνητο

 

Ακίνητο Μπενάκη Γαμβέτα και Ακίνητο Παυσανίου Στασίνου

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr