Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΜΑΪΟΣ 2022

Λεπτομερειες

μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων - Μάιος 2022

μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων - Μάιος 2022

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Λεπτομερειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Λεπτομερειες

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Ιούνιος 2021

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Ιούνιος 2021

Λεπτομερειες

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Μάιος 2021

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Μάιος 2021

Λεπτομερειες

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Απρίλιος 2021

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Απρίλιος 2021

Λεπτομερειες

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Μάρτιος 2021

Κύκλος Σεμιναριακῶν Διαλέξεων Μάρτιος 2021

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr