Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ)

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά, Λατινικά

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Έτος έκδοσης : 2010

Κωδικός Πόρου : 0027-11371

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Ιωάννης Ε. Μαρκαντώνης - Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος

Λέξεις Κλειδιά : Εκδόσεις του Φ.Σ.Π.,Από το 1970 έως σήμερα

Περιγραφή : Το πρωτότυπο διατίθεται στη βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr