Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Σόχο

Κωδικός Πόρου : 0036-11155

Τρόπος κατασκευής : Λάδι σε χαρτόνι

Εικονογραφικό θέμα : Σύνθεση

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Ημερομηνία Δημιουργίας : 1979

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Λέξεις κλειδιά : Πίνακας, Σύνθεση, Λάδι σε χαρτόνι

Περιγραφή : Στο ίδιο πλαίσιο με το προηγούμενο έργο, ο ζωγράφος στρέφεται πάλι προς την πλευρά του φωβισμού, κυρίως όσον αφορά τις χρωματικές λύσεις, μέσα από μια σύνθεση που υπερβαίνει την αναπαράσταση του αστικού τοπίου και προχωρεί στη σύλληψη του τόπου πέρα

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr