Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Νεκρή φύση

Κωδικός Πόρου : 0036-11111

Τρόπος κατασκευής : Λάδι σε χαρτόνι

Εικονογραφικό θέμα : Σύνθεση

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Ημερομηνία Δημιουργίας : Αδιευκρίνιστη

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Λέξεις κλειδιά : Πίνακας, Σύνθεση, Λάδι σε χαρτόνι

Περιγραφή : Η σύνθεση αποκαλύπτει την στροφή του ζωγράφου προς μια υπέρβαση της αναπαράστασης και μια προσέγγιση του αφηρημένου ιδιώματος, με ελεύθερη, χειρονομιακή απόδοση των αντικειμένων και χρήση δυναμικής χρωματικής γκάμας.

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr