Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Νέα με εθνική ενδυμασία

Κωδικός Πόρου :

Τρόπος κατασκευής : Παστέλ

Εικονογραφικό θέμα : Προσωπογραφία

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Μαθιόπουλος Παύλος

Ημερομηνία Δημιουργίας : Αδιευκρίνιστη

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Λέξεις κλειδιά : Πίνακας, Προσωπογραφία, Παστέλ

Περιγραφή : Το έργο εντάσσεται σε μια πνευματική προσπάθεια επιβεβαίωσης της συνέχειας του ελληνισμού τουτελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, όταν καλλιτέχνες, ο καθένας με αφετηρία το προσωπικό του ύφος, στρέφονται προς τα ήθη και τα έθιμα

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr