Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Ακρόπολη (τρίπτυχο)

Κωδικός Πόρου : 0036-11131

Τρόπος κατασκευής : Ακρυλικό

Εικονογραφικό θέμα : Τοπιογραφία

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Ημερομηνία Δημιουργίας : 1979

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Λέξεις κλειδιά : Πίνακας, Τοπιογραφία, Ακρυλικό

Περιγραφή : Ο λόφος της Ακρόπολης και τα αρχαία κτίσματα αποδίδονται φιλτραρισμένα μέσα από τη ματιά του ζωγράφου που επηρεάζεται από τα ζωγραφικά διδάγματα των φωβιστών και των νεοϊμπρεσιονιστών. Τα χρώματα είναι δυνατά και αντιρεαλιστικά, με κυριαρχία του μπλε

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr