Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Νεκρή φύση

Κωδικός Πόρου : 0036-11144

Τρόπος κατασκευής : Μεικτή τεχνική

Εικονογραφικό θέμα : Νεκρή φύσ

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Ημερομηνία Δημιουργίας : 1981

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Λέξεις κλειδιά : Πίνακας, Νεκρή φύση, Μεικτή τεχνική

Περιγραφή : Ο ζωγράφος χρησιμοποιεί σινική μελάνη για το συγκεκριμένο έργο και δίνει μια ενδιαφέρουσα σύνθεση, κοντά στη λογική του ελεύθερου σχεδίου. Το έργο διακρίνεται για την σχεδιαστική του ποιότητα και την άρτια τεκτονική του σύνθεση, αντανακλώντας την ακα

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr